KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2013

Vianoce 2013

Boh tak miluje svet, že dal svojho jednorodeného Syna. (Jn 3,16)

Čo nádhernejšie mohol milujúci Boh vykonať,
než prejaviť svoju bezpodmienečnú a osobnú lásku nám tak,
že sa stal jedným z nás?
Nech toto Jeho milosrdné gesto je pre nás výzvou urobiť svoj život takým,
akým bol Jeho - darom.
Požehnané Vianoce plné milosti
Vám prajú a v modlitbe vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky 

OznamOznam o zimných prázdninách

Milí rodičia, v termíne od 23.12. 2013 – 7.1. 2014 sú zimné prázdniny, Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v čase zimných prázdnin ZATVORENÁ. Nástup do MŠ je 8.1. 2014 (streda).  Prajeme Vám pokojné prežitie sviatkov radostí v kruhu svojich blízkych, hojné Božie požehnanie a radosť z narodeného Ježiška. Bohato prestretý stôl a koberec pod vianočným stromčekom vám želá kolektív MŠ. 

 Drahí priatelia,
srdečne Vás pozývame v čase adventu na ĎAKOVNO - BENEFIČNÝ KONCERT.

ĎAKOVNÝ preto, lebo tam chceme poďakovať všetkým, ktorí nám v tomto roku akokoľvek pomohli, alebo len sympatizujú s myšlienkou, že je treba pomáhať aj ťažko chorým a trpiacim.

BENEFIČNÝ preto, že celý výťažok pôjde na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, Zariadenie pre seniorov JOB a Domov sociálnych služieb.

Tiež jeden zo spôsobov, ako rozozvučať v čase adventu svoje srdce dobrým skutkom :) Veď "Láskavé srdce spolucíti s blížnym" a "Jeden dobrý skutok razí cestu druhému". Tak Vám prajem, aby ste si nielen v čase vianočných sviatkov vyrazili pred sebou čo najširšiu cestu dobrých skutkov :-)

 

Oznam Zmena adresy

Oznamujeme všetkým priateľom, dobrodincom a všetkým, ktorí sa chcú s nami kontaktovať, že komunita Žarnovica a komunita Ružomberok Jarná majú zmenu  adresu.

OznamSvätý Mikuláš

Všetky dobré deti POZOR! O chvíľočku k nám zavíta svätý Mikuláš :) Srdečne pozývame aj rodičov na stretnutie s ním, ktoré sa uskutoční v stredu 4. 12. 2013 o 15.30 hod v budove pedagogickej fakulty KU v Ružomberku vedľa jezuitského kostola (na 3. poschodí v aule). Deti navštevujúce našu Materskú školu sv. Lujzy sa do budovy presunú spoločne s p. učiteľkami.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 9. novembra 2013 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 24 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  jún 2013 - august 2013.

Rehoľné sľuby... 2. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

sv. VincentČaj so sv. Vincentom

27. septembra si naša Kongregácia spomína na svätca, ktorého charizmu dostala do vienka pri svojom vzniku - na sv. Vincenta de Paul. Sv. Vincent bol počas svojho života otvorený pre všetkých ľudí a v každom človeku videl tvár Krista. V tomto duchu aj sestry v komunite vo Vrícku pozvali na poobedné posedenie pri čaji obyvateľov Vrícka a Kláštora pod Znievom. Sestrička Hermana si pre nás pripravila prezentáciu o živote a diele tohto svätca. Milým prekvapením bolo, keď sme túto prezentáciu mohli zrazu zažiť "v priamom prenose" a to v divadelnom predstavení v podaní žiakov zo ZŠ v Kláštore pod Znievom. "Našu vzájomnú srdečnú lásku musíme aj prejaviť" (sv. Vincent) a tak nebolo ďaleko ani k harmonike a spontánnemu tancu...  :-)

Viac fotografií >>>

Životopis sv. Vincenta >>>

OznamHráme a spievame z lásky k starým rodičom

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa dňa 24. 10. 2013 (štvrtok) o 15:00 hod v priestoroch ZŠ sv. Vincenta (trieda 5.B) uskutoční hudobno - dramatické pásmo venované starým rodičom, ktorých na program srdečne pozývame. Na začiatku programu vystúpia aj deti z Materskej školy sv. Lujzy, ktoré sa presunú s pani učiteľkami do ZŠ. Predpokladaná dĺžka trvania programu je približne 60 min., preto prosíme rodičov, aby prišli svoje deti vyzdvihnúť priamo do ZŠ sv. Vincenta. Všetci ste srdečne vítaní.

OznamOznam o jesenných prázdninách

Oznamujeme rodičom, že Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v dňoch 31. 10. a 1. 11. 2013 zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin. Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase prázdnin, dňa 30. 10. 2013 (streda) do materskej školy, nech svoje dieťa zapíšu na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

Prázdniny po Albánsky 2013Prázdniny po albánsky

Tak ako každý rok, tak aj toto leto zorganizovali naše sestry pôsobiace v Albánsku prímestské tábory pre deti z farností, ktoré počas roka navštevujú. Na táboroch sa zúčastnilo približne 80 - 100 detí z farností Ulez, Bushkash a okolia. Ďakujeme sestričkám, že sa s nami podelili o radosť zo spoločne prežitých chvíľ a vyprosujeme im veľa milostí a jemnosti Ducha Svätého, pri zasievaní dobra do sŕdc ľudí, medzi ktorými žijú.

Viac fotografií >>>

Rehoľné sľuby... 1. časť duchovnej obnovy z knihy Ubalda Terrinoniho: Božie slovo a rehoľné sľuby >>>

 Zápis do Knihy živých

Dňa 26. októbra 2013 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch  január 2013 - máj 2013.

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd...13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 29. 8. do 6. 9 2013  putuje s chorými členmi Rodiny Nepoškvrnenej a ich rodinnými príslušníkmi už 13. krát do Lúrd... 

Viac informácií >>>

Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej rok 2014.Návratka na kalendár Rodiny Nepoškvrnenej 2014Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2014

Pochod za život...Povedzme áno láske a nie sebectvu, povedzme áno životu a nie smrti. (pápež František)

22 september 2013 je dňom, kedy sa celé Slovensko chce zaangažovať v prospech ochrany života, ale i manželstva a rodiny. Biskupi Slovenska nás vyzývajú k pripojeniu sa k Národnému pochodu za život, ktorý sa uskutoční v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke http://www.satmarky.sk/admin/www.pochodzazivot.sk. Podporme túto aktivitu aj svojou duchovnou pomocou, modlitbou, praktickým žitím kresťanských hodnôt. Takto môže byť každý z nás šíriteľom kultúry života.

OznamZRPŠ - pozvánka   

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že Rodičovské združenie detí Materskej školy sv. Lujzy pred začiatkom školského roka 2013/14 sa uskutoční dňa 27. 8. 2013 (utorok) o 17.00 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta (trieda pri kaplnke). Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácii ohľadom nového školského roka.

Uvedenie do úradu...Uvedenie s. M. Blažeji do úradu provinciálnej predstavenej

V sobotu 13. 7. 2013 sa pri svätej omši v rehoľnej kaplnke Nepoškvrneného Počatia Panny Márie vo Vrícku uskutočnilo uvedenie do úradu novej provinciálnej predstavenej - s. M. Blažeji Kubánikovej. Svoju službu začala zložením sľubu pred prítomnými sestrami. Svätú omšu celebroval vdp. dekan Ľubomír Hudec z Turčianských Teplíc. Vo svojom príhovore kládol na srdce a zdôrazňoval lásku a pokoru, s ktorou je potrebné vyjsť v ústrety druhým.

Po sv. omši nasledovalo slávnostné agape pri chutnom guľáši a výborných koláčoch.

S. Blažeji a jej rade vyprosujeme veľa síl, svetlo Ducha Svätého, pokoj srdca, lásku a trpezlivosť pri nesení spoločného kríža......

Fotografie z uvedenia do služby >>>
Zo zvolenia s. M. Blažeji  >>>

Stretnutie dievčat vo Vrícku :)Stretnutie 7-10 ročných dievčat vo Vrícku

Vo štvrtok 4. júla 2013 doletelo do Vrícka až 41 dievčat z rôznych kútov Slovenska. Krásne slnečné počasie
a  príjemné prostredie nás všetkých lákalo k športovým súťažiam, hrám a vedomostným aktivitám. Duchovnú posilu sme čerpali každý deň zo svätej omše a modlitby. Nechýbali ani piesne a tance. Počas všetkých činností sme sa snažili si uvedomovať, že Pán Ježiš je s nami a že ak máme čisté srdcia, prežívame Jeho lásku, máme radosť zo všetkého čo robíme. Svedčí o tom aj názov obnovy: „Ježiš, s Tebou ma baví svet." Spolu s Ježišom
sme precestovali a spoznali bližšie Ameriku, Afriku, Austráliu a Európu. Našimi spoločníkmi boli Panna Mária, sv. František z Assisi a terajší svätý otec František. Dievčatá sa vrátili 7. júla 2013 domov obohatené novými zážitkami a  priateľstvami, mnohé sa už tešia (tak ako aj my) na ďalšie stretnutie o rok :)

Viac fotografií >>>

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 4. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

Nové vedenie slovenskej provinciesestra M. Blažeja - nová provinciálna predstavená

Dňa 22. júna 2013 bola za novú provinciálnu predstavenú Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok zvolená sestra M. Blažeja Kubániková. Novozvolenej provinciálnej predstavenej a jej rade vyprosujeme potrebné dary Ducha Svätého...
Uvedenie s. M. Blažeji do úradu sa uskutoční vo Vrícku dňa 13. júla 2013 počas slávnostnej svätej omše.

sestra M. Pia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. PIU Annu Zamborskú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 16. júna 2013 vo veku 90 rokov a v 68. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 18. júna 2013 (utorok) o 10.30 hod. vo kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku.

fotografie zo života s. M. Pii >>>
viac zo života s. M. Pii >>>

OznamOznam o letných prázdninách

Oznamujeme rodičom, že Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci júl 2013.

beneficny koncertBenefičný koncert v ZŠ sv. Vincenta  >>>

Hračky pre chudobné deti v Kongu :)Hračky a školské potreby pre chudobné deti v Kongu

V auguste 2012 - na stretnutí slovenských rodín s abbé Gaspardom z Lubumbashi (Kongo) vzklíčila myšlienka: obdarovať chudobné deti v Lubumbashi, predovšetkým tie, ktoré navštevujú tamojšiu škôlku, hračkami, školskými potrebami, a tak vyčarovať úsmevy na ich tváričkách :)

Mnoho štedrých sŕdc zo slovenských rodín, mladí ľudia i školy priložili ruku k dielu a začali "maľovať deťom úsmevy" tým, že k nám do Vrícka zasielali, ba i osobne prinášali veľa krásnych hračiek, školských pomôcok a oblečenia pre chudobné deti... zozbierali sme ich s láskou, s láskou a úsmevom pobalili a vypravili ich v januári 2013 na dlhú cestu do Afriky...

Na prelome apríla a mája 2013 sa hračky "doplavili" k deťom, a takto - predĺženou rukou srdca maľujú cez ne darcovia zo Slovenska v týchto chvíľach chudobným deťom v slnečnej Afrike úsmevy na ich tváričkách :)

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pripojili do tohto krásneho dielka lásky a radosti

... pár fotografií >>>

Naši škôlkari :)... Vyrábame nový papier zo starého šetríme prírodu    ... zábery z tejto krásnej aktivity našich škôlkarov v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku i rôzne iné krásne fotografie nájdete TU v albumoch škôlky >>>

sestra M. Salustia Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. SALUSTIU Annu Harvilíkovú, ktorú si Pán povolal z Ružomberka do Otcovho domu dňa 31. mája 2013 vo veku 81 rokov a v 61. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú dňa 3. júna 2013 (pondelok) o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

viac zo života s. M. Salustie >>>

Výlet dobrovoľníkov hospicu...Výlet dobrovoľníkov hospicu...

Dňa 16. mája 2013 sa nám podarilo uskutočniť výlet do Nitry pre pracovníkov a dobrovoľníkov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Viac >>>   

 Zápis do Knihy živých

Dňa 25. mája 2013 o 10.30 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch september 2012 - december 2012.

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 3. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

 OznamMaterská škola sv. Lujzy oslavuje Deň matiek. Viac>>>

 

Silou viery - Tadeusz Dajczer... 2. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

OznamMaterská škola sv. Lujzy Vás pozýva do "Rozprávkového sveta na Oravský hrad" Viac>>>

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na VelehradePozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          na Velehrade 4. mája 2013

Silou viery - Tadeusz Dajczer   ... 1. časť duchovnej obnovy z knihy Tadeusza Dajczera: Silou viery >>>

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...Venujte nám, prosíme, 2 % dane...Prosíme, venujte Hospicu v TN 2 % dane  >>>

2% dane pre Materskú školu sv. Lujzy... venujte škôlke a škole 2% Vašej dane, prosíme  

Prosíme Vás o poukázanie - darovanie 2% (3%) Vašej zaplatenej dane. Vás to nebude stáť ani cent a nám veľmi pomôžete. Ďakujeme Vám...

Viac informácií o tom, ako poukázať 2% (3%) dane nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/

OznamKultúrné podujatia v materskej škole

 OznamOznam

Dňa 7. 3. 2013 o 16, 30 hod v budove Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku sa uskutoční rodičovské združenie. Prosíme o účasť jedného rodiča dieťaťa. 

 OznamJarné prázdniny 25. 2. - 1. 3. 2013

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase  jarných prázdnin do materskej školy, zapíšte ho  na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

 ... 7. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Ako predísť chrípke...Chrípkové prázdniny

Z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí, z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, chrípkové prázdniny v Materskej škole sv. Lujzy pokračujú. Materská škola sv. Lujzy bude znovu otvorená 11. 2. 2013.

 OznamOznam o zrušení karnevalu v telocvični

Vzhľadom na pretvávajúci stav chrípkových ochorení sa karneval uskutoční   - 12. 2. 2013 len v rámci každej triedy v Materskej škole sv. Lujzy v dopoludňajších hodinách.

Ako predísť chrípke...Chrípkové prázdniny

Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liprovskom Mikuláši bude Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku zatvorená v dňoch 29. 1. - 1. 2. 2013  z dôvodu vysokej chorobností detí.  Prevádzka materskej školy bude znovu otvorená 4. 2. 2013.

zápis prvákov 2013.. v dňoch 21. a 22. januára 2013 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.  ...Zapísalo sa 47 prváčikov :)

zápis prvákov 2013...zápis prvákov 2013

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2013/14.

 ... 6. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Duchovné obnovy v roku 2013... pozývame Vás na duchovnú obnovu do Vrícka >>>

 OznamPolročné prázdniny 1. 2. 2013 v Materskej škole sv. Lujzy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa v čase prázdnin do materskej školy, zapíšte ho  na zoznam visiaci na nástenke v Materskej škole sv. Lujzy.

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje, že ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2013/2014 sa nebude konať z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.
Rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí detí, ktorých žiadosti o prijatie nám boli do 16. 1. 2013 doručené, rodičia obdržia poštou do konca marca 2013.

 Pozvánka na zápis 

Dňa 21. - 22. 1. 2013 sa uskutoční zápis budúcich prváčikov do 1. ročníka Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac >>>