KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2012

 

 ... 5. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Vianoce 2012

Božia láska je taká nežná, taká veľká, taká skutočná, taká živá,

že Ježiš prišiel na svet iba pre to, aby nás naučil, ako máme milovať...

(Matka Tereza)

Milostiplné sviatky Kristovho narodenia, hojnosť lásky a požehnaný nový rok

želajú a vyprosujú

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

OznamMaterská škola sv. Lujzy pozýva detí aj rodičov na stretnutie s Mikulášom. Viac informácií>>>

Koncert_na_podporu_Hospicu.jpg Koncert na podporu hospicu - pozvánka

Dňa 9. 12. 2012 o 15:30 hod v Piaristickom kostole v Trenčíne sa uskutoční Ďakovno - Benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Vaše srdcia príde rozozvučať akordeónový súbor ÚSMEV. Všetci ste srdečne pozvaní.

 Zápis do Knihy živých

Dňa 1. decembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch Jún 2012 - Október 2012.

Stretnutie dobrovoľníkov Hospicu - r. 2012 ... V sobotu 10. novembra 2012 sme sa opäť zišli v budove Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne na spoločnom veľkom stretnutí dobrovoľníkov hospicu. Viac >

  Duchovné obnovy r. 2012... spomienka na stretnutia dievčat - duchovné obnovy v lete 2012

 Zápis do Knihy živých

Dňa 17. novembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch Január 2012 - Máj 2012.

OznamMaterská škola sv. Lujzy sa zapojila do súťaže Sabi. Viac informácií >>>

 ... 4. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>

Rok viery Rok VIERY

„Dvere viery" (Sk 14,27), ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa nechá formovať premieňajúcou milosťou. Prejsť týmito dverami značí vydať sa na cestu, ktorá trvá po celý život. Začína sa krstom (porov. Rim 6, 4), vďaka ktorému smieme Boha nazývať Otcom, a končí prechodom cez smrť do večného života, ktorý je ovocím vzkriesenia Pána Ježiša, lebo darom Ducha Svätého chcel priviesť do svojej slávy tých, čo v neho uveria (porov. Jn 17, 22). Vyznávať vieru v Trojicu - Otca, Syna a Ducha Svätého - je to isté ako veriť v jedného jediného Boha, ktorý je Láska (porov. 1 Jn 4, 8): Otca, ktorý v plnosti času poslal svojho Syna pre našu spásu; Ježiša Krista, ktorý tajomstvom svojej smrti a zmŕtvychvstania vykúpil svet; Ducha Svätého, ktorý vedie Cirkev po stáročia v očakávaní slávneho druhého príchodu Pána. (Porta fidei 1)

Dvere do „Roku viery" sa otvorili vo štvrtok, 11. novembra 2012. Príležitosť zúčastniť sa na otvorení tohto roku priamo so Svätými Otcom, sme prijali ako veľký dar. Naše sestry pôsobiace v Ríme sa s vami podelili s fotografickými zábermi z jeho otvorenia, a s uistením, že všetky vás mali vo svojom srdci. Fotogaléria 

Veronika BaronováPrijatie rehoľného rúcha - s. M. Fides

sestra Mária FidesDňa 6. októbra 2012 o 10.30 hod. prijala Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Vstupom do noviciátu prijala  nové meno, ktoré má byť predobrazom poslania sestry. Jej nové meno v Kongregáci Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je sestra Mária Fides.

... Všemohúci Bože, Ty si vnukol našej sestre rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášala obetu svojho života a pod tvojím vedením dosiahla cieľ cesty, ktorú dnes nastúpila...

Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

  

Nevesta...
Nevesta
 
Požehnanie od staršej spolusestry...
 
... sprievod do kostola s rodičmi.
 
... tu som, Pane, ty si ma povolal
... a tu už máme sestru Máriu Fides
 
Sestra Mária Fides odovzdáva dar k obete...
... A aby sme nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych ...
Aj my sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu ...
 
... vďačiť Ti chcem mama......a bol čas ďakovať všetkým, čo išli so mnou po mojej ceste k zasvätenému životu
... nech Pán Ježiš pomáha nám všetkým, aby sme mohli byť znakom jeho lásky...
 
Radosť po krásnej liturgickej slávnosti nás sprevádzala aj k slávnostnemu stolu ...
     

OznamOznam o jesenných prázdninách v Materskej škole sv. Lujzy >>>

  Výberové konanie

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku vyhlasuje  dňa 4. 10. 2012 výberové konanie  na menovanie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Viac informácií >>>

 ... 3. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>  

Prijatie rehoľného rúcha 2012Prijatie rehoľného rúcha - oznámenie

S radosťou v srdci Vám oznamujeme, že 6. októbra 2012 o 1030 hod. prijme Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

"Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj." (Iz 43, 1)

Boj proti hladu - Haiti a Honduras6. ročník celoslovenskej zbierky Vincentskej rodiny

Vincentská rodina, do ktorej patria aj sestry Satmárky a Rodina Nepoškvrnenej, organizuje 6. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase. List z Haiti >

 • Pomôcť môžete:
  • modlitbou
  • poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 1. júla do 31. októbra 2012. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)
  • kúpou medovníkového srdiečka, od 1. do 30. septembra 2012
  • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu, variabilný symbol: 2012  

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.bojprotihladu.sk/

Prváci 2012 Dňa 3. septembra 2012 do prváckych lavíc Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku zasadlo 47 prváčikov. Blahoželáme ✿ ... Viac fotografií >>>

Začiatok školského roka...... začiatok školského roka v Materskej škole sv. Lujzy ... a začiatok školského roka v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.

170. výročie založenia rehole170. výročie založenia rehole

Dňa 29. augusta 2012 si Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky, ku ktorým je združenie Rodina Nepoškvrnenej pričlenené, pripomenuli 170 rokov od svojho založenia. Sestry založil 29. 8. 1842 biskup Ján Hám v meste Satu-Mare v Rumunsku a jeho túžbou bolo, aby sestry zjavovali svetu lásku a dobrotu Boha ☀

Sestry vo svoj jubilejný deň oslavovali Boha, ďakovali mu za každú jednu sestru, za každého člena Rodiny Nepoškvrnenej i za každého jedného človeka, ktorému mohli priniesť čo i len lúč Božej lásky a dobroty. Deň, ktorý bol prežiarený sesterskou láskou a radosťou začal i končil chválou Pána ☀  Viac fotografií >>>

170. jubileum založenia rehole
Dňa 29. 8. 2012 si Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky pripomínajú 170. výročie založenia  

Duchvné cvičenia chorých vo Vrícku - r. 2012 Duchovné cvičenia pre chorých vo Vrícku

Duchovné cvičenia pre chorých, ich blízkych a pomocníkov viedol v dňoch 23. - 26. augusta 2012 vo Vrícku otec biskup Dominik Tóth. ... prežili sme spolu požehnané chvíle pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie ✿ Viac fotografií >>>

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamujeme, že Rodičovské združenie pred začiatkom školského roka 2012/13 sa uskutoční dňa 30.8. 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v budove ZŠ sv. Vincenta (trieda pri kaplnke). Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná, nakoľko ZRPŠ sa bude týkať informácii ohľadom nového školského roka.

... spomíname :)... zaspomínajme si na krásne momenty školského roku 2011/2012 v našej Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku :

Školský rok 2011/2012 Školský rok 2011/2012
Trieda mladších detí - MOTÝLIKY Motýliky :)
Trieda starších detí - VČIELKY Včielky :)

 ... 2. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera: Rozmnož nám vieru >>>  

  ... 20. augusta 2012 začína Deväťdňová príprava na 170. výročie založenia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok (*Saru-Mare, 29. august 1842).  Pozývame na jej spoločné prežívanie >>>

 • ... zo zamyslenia sestry M. Pavly Draganovej, provinciálnej predstavenej sestier Satmárok k 170. výročiu založenia rehole: 
  • ... krásne povolanie ...... "Či si to uvedomujeme, alebo nie, každý z nás je súčasťou dejín ľudstva a každý z nás necháva za sebou stopu. Aj ja a moje spolusestry sme na základe povolania, ktoré sme dostali od Krista, vykročili po stopách tých, ktoré išli pred nami a príkladom svojho života strhli na túto cestu aj nás.
  • Pokračujeme v ich šľapajach a súčasne nechávame za sebou stopy...
  • Čo zostane po mne, čo zostane po nás?
  • Želám si a prosím Pána, aby náš život uprostred ľudí dnešnej doby bol svedectvom jeho lásky k ľuďom, aby po nás v tomto svete zostala veľká stopa lásky, aby sme spolu s básnikom mohli povedať:  Na konci cesty spýtajú sa ma len: Miloval si? A ja nepoviem nič, otvorím moje prázdne ruky a srdce plné mien ✿✿

  ... vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej č. 3/2012. Archív časopisu >>>

Slávnosť obnovy sľubovDňa 11. augusta 2012 o 10.30 hod. sa vo Vrícku v Kostole sv. Bartolomeja konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Jozef Noga CM.

Počas svätej omše obnovili tri sestry juniorky svoje dočasné sľuby:

 • s. M. Zuzana Tovtyn 
 • s. M. Zdenka Reháková
 • s. M. Nikola Jurčová

Pripomenuli sme si krásne 25., 60. a 65.-ročné jubileum rehoľných sľubov našich sestier.

 • 25.-ročné:
  • Slávnosť obnovy sľubovs. M. Marietta Zamkovská
  • s. M. Michaela Dvorská
  • s. M. Patrícia Trnovská
  • s. M. Veronika Sedláčková
  • s. M. Vlasta Antolíková 
 • 60.-ročné: 
  • s. M. Inocentia Butková
  • s. M. Juventia Nováková
  • s. M. Salustia Harvilíková
  • s. M. Sapientia Grígeľová
 • 65.-ročné: 
  • s. M. Bernadeta Pánčiová
  • s. M. Dorotea Šimalčíková 

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.

 ... ponuka Kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2013 >>>

  ... abbé Gaspard Kamanda z Lubumbashi navštívil v dňoch 18. 7. - 1. 8. 2012 Slovensko a stretol sa s rodinami zo Slovenska, ktoré pomáhajú chudobným deťom v Afrike. Viac >>> 

 ... 1. časť duchovnej obnovy, ktorej základ tvoria úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera:  Rozmnož nám vieru >>>

Duchovná obnova pre 7-10 ročné dievčatá :) Stretnutie dievčat vo Vrícku - Noemova archa

V dňoch 8. - 11. júla 2012 Vrícko opäť rozkvitlo 7-10 ročnými dievčatami ❀❀❀ ... stretnutie dievčat - duchovná obnova bola na tému Noemova archa ☀ ... To, ako krásne a veselo nám bolo, zaoblečieme do písmen neskôr...   Pozývame nazrieť na fotky zo stretnutia >>>

abbé Gaspard Kamanda vo farnosti Lubumbashi (Kongo)... v druhej polovici j[la 2012 pripravujeme stretnutia s abbé Gaspardom Kamandom z Konga v Ružomberku, Vrícku, Košiciach a v Trenčíne. Viac >>>

s. M. ZitaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. ZITU Apolóniu Podstrelenú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 27. júna 2012 vo veku 91 rokov a v 61. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú v Ružomberku dňa 2. júla 2012 (pondelok) a začnú o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja.  Viac zo života s. Zity  >>>

 ... 15. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera V.

Oznam ... pribudli nové usmievavé fotografie z Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Tu :)

 ...  vyšlo  nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej - č. 2/2012. Pohľad do archívu časopisu>

 ... 14. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera IV.

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej... 19. mája 2012 sa Rodina Nepoškvrnenej stretla po prvý raz na pútnickom mieste Staré Hory. Niekoľko tisíc členov Rodiny Nepoškvrnenej  zo Slovenska, Moravy a Čiech prišlo, aby v medziobdobí putovania do Lúrd pozdravilo Matku Božiu. Viac >>> 

... je obdivuhodné, ako chorí vedia premeniť svoj kríž na obetu

sestra M. Eulôgias. M. EulógiaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. EULÓGIU Jozefínu Babjakovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 16. mája 2012 vo veku 87 rokov a v 66. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou boli vo Vrícku dňa 18. mája 2012 (piatok) a začnú o 10.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja.

viac zo života s. M. Eulógie >>>

 ... 13. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera II.  

 Zápis do Knihy živých

Dňa 28. apríla 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 26 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch september 2011 - január 2012.

Oznam... oznam o veľkonočných prázdninách v Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku ✿  

OznamRiaditeľstvo Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku oznamuje, že ZÁPIS DETÍ na šk. rok 2012/2013 sa nebude konať z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.
Rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí detí, ktorých žiadosti o prijatie nám boli do 1. 2. 2012 doručené, rodičia obdržia poštou do konca marca 2012.  

sestra M. MateaMilosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. MATEU Annu Janíčkovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 15. marca 2012 vo veku 84 rokov a v 62. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

✿ Odpočinutie večné daj je, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen ✿

Pohrebné obrady spojené so sv. omšou budú vo Vrícku dňa 17. marca 2012 (sobota) a začnú o 11.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja.

viac zo života s. M. Matey >>>

 ... 12. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: Posledná večera II.  ... Ježiš otvára pred tými, ktorých miluje až do krajnosti, perspektívu úžasného stretnutia v dome nebeského Otca. Je to príbytok pripravený pre tých, ktorí ho milujú. Predstava Otcovho domu, toho úžasného spoločenstva ľudí, ktorých spája láska, je tou najúžasnejšou predstavou, akú Kristus predostrel pred svojimi učeníkmi...   viac >>>  

 ... POZVÁNKA na XIV. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT ✿

Téma konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. marca 2012 v Rajeckých Tepliciach:
- Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie
- Ľudská dôstojnosť na konci života
- Medzigeneračná solidarita - priestor pre uznanie dôstojnosti seniorov
- Zmysel ľudskej krehkosti

Vrámci konferencie bude RODINE NEPOŠKVRNENEJ odovzdaná cena Antona Neurwirtha za ochranu života ✿✿✿

 ... 11. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: POSLEDNÁ VEČERA - Ježiš umýva učeníkom nohy...   >>>


 ... v Ríme nasnežilo :)

Pozvánka na karneval :)... oznamujeme, že KARNEVAL :) pre deti Materskej školy sv. Lujzy sa uskutoční dňa 16. februára 2012 (štvrtok) o 15.30 hod. v telocvični pri Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.
... srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne prežité chvíle ✿
... malý KUK na prvý karneval v roku 2011 >>>

Oslava 1. výročia :) ... 1. februára 2012 sme si krásne slávnostne pripomenuli jeden rôčik fungovania našej MŠ. Deti pekne oslávili a svojej Materskej škole sv. Lujzy zaspievali Happy Birthday! :o) ... viac fotografií >>>

 

Deň zasvätených2. február - deň zasvätených

Najsvätejšia Trojica, blažená a oblažujúca, naplň blaženosťou svojich synov a dcéry, ktorých povolávaš, aby vyznávali veľkosť tvojej lásky, tvojej milosrdnej dobroty a tvojej krásy.
Svätý Otče, posväť svojich synov a dcéry, ktorí sa ti zasvätili na slávu tvojho mena. Pomáhaj nám svojou silou, aby sme mohli svedčiť, že ty si počiatkom všetkého, jediným prameňom lásky a slobody.
Ďakujeme ti za dar zasväteného života, ktorý s vierou hľadá teba, aj keď plní svoje všeobecné poslanie, vyzýva všetkých, aby smerovali k tebe.
Ježiš, Spasiteľ, vtelené Slovo, ty si zveril svoju životnú cestu tým, ktorých si povolal; naďalej priťahuj k sebe ľudí, ktorí budú pre dnešného človeka svedkami tvojho milosrdenstva, predpoveďou tvojho návratu, živým znakom dobier budúceho zmŕtvychvstania. Nech nás žiadna skúška neodlúči od tvojej lásky!
Duchu Svätý, láska vyliata do sŕdc, ktorý mysliam udeľuješ milosť a inšpiráciu, odveký prameň života, ktorý rozmanitými charizmami dovršuješ Kristovo poslanie, prosíme ťa za všetky zasvätené osoby. Naplň naše srdcia hlbokou istotou, že sme vybrané, aby sme milovali, oslavovali a slúžili.
Daj nám okúsiť tvoje priateľstvo, napĺňaj nás svojou radosťou a potechou, pomáhaj nám prekonať ťažké momenty a vstať, keď padneme, urob nás odrazom Božej krásy.
Daj nám odvahu odpovedať na výzvy dnešných čias a milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista. (por. Tit 3, 4)     (Vita consecrata)

Stretnutie Rodniny Nepoškvrnenej... srdečne pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 19. mája 2012 (sobota) na Starých Horách. ... spojiť sa budete môcť aj duchovne - prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos zo stretnutia začne o 10.00 hod. a bude pokračovať do 12.00 hod. Viac >>>

Zápis prváčikov :). Zápis prváčikov :).. v dňoch 23. a 24. januára 2012 sa konal zápis prváčikov do Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. ...Zapísalo sa 41 prváčikov :)

 ... pozývame Vás na duchovnú obnovu do Vrícka >>>

12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011) ... oživenie krásnych a hlbokých zážitkov z 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (5. - 13. máj 2011).   Fotoalbum >>>

 ... 10. časť duchovnej obnovy zo série Stretnutie vo večeradle - téma: BUDOVANIE SPOLOČENSTVA (podkapitoly: Prvky vytvárajúce spoločenstvo - S kým môžeme budovať evanjeliové spoločenstvo... - Pochopenie druhého človeka - Miluj Boha a rob čo chceš ...)  >>>   

 2% dane pre Hospic v Trenčíne

VENUJTE, prosíme, VAŠE 2% zaplatenej dane r. 2011 - Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.
...pomôžete tak tým, ktorí sú odkázaní aj na našu a Vašu pomoc; tým, ktorí si už sami pomôcť nedokážu. Ďakujeme... Viac informácií >>>

Oznam2% dane pre ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Milí rodičia a priatelia Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku!
Je tu čas daňových priznaní, tak Vás chceme poprosiť, aby ste na nás nezabudli, keď sa budete rozhodovať, komu poskytnete 2 % z daní. Darovaním 2 % z Vašich daní nič nestratíte, ale naopak, my tým veľa získame. Povedzte to všetkým Vašim príbuzným a známym. Všetkým darcom ďakujeme! Viac >>>

   Pracovné príležitosti

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok so sídlom vo Vrícku č. 195 ako zriaďovateľ Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku a Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku informuje v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z., § 11a, ods. 1, že momentálne v zriadených školách nie sú voľné žiadne pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov.   

 VIII. benefičný ples na podporu Hospicu

Pozývame Vás na VIII. benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý sa bude konať dňa 21. 1. 2012 o 19.00 hod. v Gastrocentre v Trenčíne. Viac informácií >>>

Veronika :)... Veronika  začala postulát  >>> 

 ... na kandidátskom výlete :) ... jeseň 2011

s.Vojtecha a kandidátka Veronika :)
...kandidátka Veronika a s. Vojtecha :) kandidátka Veronika :)
kandidátka Veronika :) na výlete :)

OznamZápis do 1. ročníka na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

Riaditeľstvo Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa bude konať  23. a 24. januára 2012 v priestoroch školy od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa. Zápisné je 10,-  €.  Viac informácií na stránke školy: http://vincent.edupage.org/ 

TEŠÍME SA NA VÁS :)

OznamSpráva za šk. rok 2010-2011

  ... spomienky na letné stretnutia s dievčatami vo Vrícku :)