KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2010

fNávrat na základnú stránku
 Dar šľachetného srdca     ... pomôžte nám pomáhať  >>> Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...

 ...o ceste z Vrícka do Albánska na prelome rokov 2010 / 2011  >>>

 V priebehu roku 2010 bolo v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne hospitalizovaných 107 pacientov. Od začiatku činnosti hospicu v Trenčíne, t.j. od decembra 2005 bolo prijatých spolu 486 pacientov, z ktorých do domáceho ošetrenia sa vrátilo 72 a 400 pacientov prešlo sprevádzaných láskou z hospicu do večnosti. Viac >>>

Vianoce
Božia láska je taká nežná, taká veľká, taká skutočná, taká živá, že Ježiš prišiel na svet iba pre to, aby nás naučil, ako máme milovať...   (Matka Tereza)
Milostiplné sviatky Kristovho narodenia, hojnosť lásky a požehnaný nový rok želajú a vyprosujú
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

 Dňa 22. decembra 2011 sme podali na stavebný prad žiadosť o kolaudáciu budovy, v ktorej by od 1. februára 2010 mala začať fungovať Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku.

Relikviár - sv. Vincent de PaulZ Maďarskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul sme pre Základnú školu sv. Vincenta v Ružomberku a pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne prijali relikviáre s ostatkami sv. Vincenta de Paul. Budú slúžiť k šíreniu úcty sv. Vincenta a zároveň príklad jeho života a jeho orodovanie nás bude povzbudzovať v nasledovaní Krista ohlasujúceho milosrdenstvo a lásku v službe pre dobro človeka. S vďakou pamätáme v modlitbe na Misijnú spoločnosť v Maďarsku, na jej kňazov a diela. Naša osobitná vďaka patrí otcovi provinciálovi p. Dr. Viktorovi Kunay, CM PhD (Fotografie: 1., 2., 3.)

 Ponuka RKC BB: Dávid - V mene Pána zástupov - slovenská počítačová hra - adventúra - o kráľovi Dávidovi a jeho boji s Goliášom s názvom Dávid - V mene Pána zástupov. Hra je rozdelená do troch levelov, v ktorých sa predstaví Dávid ako pastier, Pánov pomazaný a bojovník. Hra je postavená na princípe logického uvažovania a hľadania spojitostí medzi vecami a akciami. Takto tvorí alternatívu k bežným, často agresívnym hrám ponúkaným na trhu. Viac informácii >>>
 ... 24. 11. 2010 sa vrátila do domu nášho Otca 43-ročná misijná sestra Mária Greškovičová, SSpS. Sestra Mária spolupracovala so sestrou Ivicou na projekte "Svedkovia viery". Svätá omša a rozlúčka so zosnulou bude v kaplnke Kláštora Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre dňa 27. novembra 2010 o 10.30 hod. (parte, životopis... R. I. P. ...

Pohovory so záujemkyňami o prácu učiteľky v škôlke...... Dňa 24. 11. 2010 sa uskutočnili na pôde Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku pohovory so záujemkyňami o prácu učiteľky v pripravovanej Materskej škole sv. Lujzy v Ružomberku. 

 ...23. 11. 2010 sa uskutočnil kontrolný deň na stavbe škôlky v Ružomberku. ... na celom objekte sú už osadené okná, takmer celá strechá je pokrytá krytinou, dokončuje sa fasáda, vnútorné rozvody a omietky ... do konca týždňa bude spustené kúrenie, aby stavba začala vysychať... Viac >>>

 Deň vďaky - 26. november 2010 - budeme spoločne svojimi modlitbami, pôstom a obetami ďakovať za tohoročnú zbierku pre hladujúcich na Haiti. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra 2010, sme vyzbierali vyše 260 tisíc EUR. Viac v správe o. Kristiána Libanta CM. Fotodokumentácia: fotka č. 1, fotka č. 2, fotka č. 3

 ...z pracovnej návštevy Strednej odbornej školy v Leviciach, ktorá sídli v našej budove, priniesli sme zaujímajú publikáciu:  "Levice na starých pohľadniciach"  Pozývame Vás do nej, a tým i do histórie nášho pôsobenia v Leviciach, nahliadnuť  >>>

Perinky...... dňa 19. novembra 2010 sme dojednali dodávku aj takýchto obliečok s ovečkami na detské perinky a paplóniky do pripravovanej Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku; dojednali sme aj dodávku plachtičiek na 40 postieľok, perinky a vankúšiky. To všetko v Áčku http://www.acko.sk/  

Naši rodičia...... d\a 19. novembra 2010 sme navštívili rodičov našich sestier, ktorí začali bývať v novozriadenom dome v Ružomberku, ktorý odteraz už bude slúžiť pre ních, pre našich chroých a starých rodičov. Viac >>>

 Dňa 17. novembra 2010 vdp. Miroslav Baláž požehnal obnovenú kaplnku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v komunite sestier v Partizánskom. Viac >>>

Srdce ... sestra M. Hermana z komunity sestier v Košiciach-Šaci predniesla na Konferencii ŽENA v CIRKVI, ktorá sa uskutočnila na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 15. novembra 2010, prednášku Zasvätená žena - inšpirátorka spoločnosti.  Záznam v TV LUX >>>

 ... Budem chrániť každého, kto bude s dôverou nosiť túto medailu... 27. november - 180. výročie Zázračnej medaily Nepoškvrnenej Panny Márie. Viac: plagát; informácie

 Dňa 27. novembra 2010 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch:   máj - jún - júl 2010 >>>

  ... Dnes, t.j. 15. 11. 2010 bol odvednený na účet Generalátu Spoločnosti DKL do Paríža výnos zo zbierky Boj proti Hladu - pomôžme Haiti vo výške 271.000 €. Táto čiastka bude postupne  prostredníctvom sestier Vincentiek prevádzaná na pomoc chudobným na Haiti...

Sviečka za nenarodené deti - 2. november

Detské ihrisko :)V priebehu 25. - 26. októbra 2010 sme dojednávali zákazky na výrobu nábytku do škôlky  a detského ihriska, ktoré pri našej škôlke v Ružomberku bude :)  Viac >>>   V týchto dňoch prebieha výberové konanie na učiteľky do našej škôlky. Výberové konanie organizuje zriaďovateľ MŠ.

 Duchovná obnova dobrovoľníkov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorá sa konala 2. 10. 2010 - očami stážistky Hanky Jurisovej  >>>

  ... srdečná vďaka, sestry, za všetko úsilie v zbierke Boj proti Hladu - pomôžme Haiti.  ... práve sme previedli peniaze (51.000 €) na účet Boja proti hladu. Sú to peniaze, ktoré ste vyzbierali Vy od ľudí so štedrým srdcom. Peniaze z účtu Boja proti hladu poputujú veľmi rýchlo na účet sestier Vincentiek, ktoré pôsobia priamo na Haiti - na Haiti, ktorého ľud je teraz sužovaný cholerou.  .... spájame sa vo vrúcnej modlitbe za chudobných na Haiti, v modlitbe za všetkých štedrých darcov i za Vás, milé sestry...

  ... sestra M. Sapientia ako krotiteľka sovy :) ... a iné nové fotografie zo života našich sestier v Partizánskom >>>

  V sobotu 23. októbra 2010 sa v budove, v ktorej sa nachádza hospic (knižnica v podkroví) bude konať prvá časť ŠKOLENIA záujemcov o DOBROVOĽNÍCKU SLUŽBU v Hospici Milosrdných sestier.
Zatiaľ nám pribudlo 5 nových dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť a venovať našim pacientom kúsok svojho voľného času, svojich schopností a síl na zmiernenie... ich utrpenia. Pretože služba počúvania je náročná, vyžaduje si okrem počúvajúceho srdca ♥ i istú prípravu a osvojenie si teoretických vedomostí, ktoré majú naši záujemcovia možnosť načerpať počas školenia pozostávajúceho z 3 stretnutí a osobného rozhovoru s koordinátorkou dobrovoľníkov - sestrou M. Gorazdou.

Viac o dobrovoľníckej činnosti v hospici: http://www.satmarky.sk/pg/hospic_dobrovolnici/ 

 Páter Ján Fatka, riaditeľ Karmelitánskeho nakladateľstva všetkých pozýva navštíviť novú internetovú stránku Karmelitánskeho kníhkupectva:   http://www.ikarmel.sk/  

 Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2010) s farebnou prílohou: Radostný ruženec so sv. Vincentom de Paul. Jedna myšlienka z časopisu: "Ruženec je modlitba, ktorá spája veľké množstvo svätých duší k spoločnej oslave Pána Boha a preblahoslavenej Panny. V každej hodine dňa sa niekto modlí ruženec." (sv. Vincent de Paul. ... archív časopisov sa nachádza:  tu 

 ...nové príspevky v Kronike Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne  >>>

Doživotné sľuby sestier (Vrícko)Doživotné sľuby sestier 

14. augusta 2010 v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku konala sa slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Rudolf Baláž, diecézny biskup banskobystrickej diecézy.

Počas svätej omše tri sestry Satmárky - s.M. Adela, s.M.Anastázia, s.M.Alexandra - zložili do rúk sestry M. Ignácie Hriňovej, generálnej predstavenej doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.   

viac  >>>

Misijný jarmok...Misijný jarmokv našej Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku. Vyzbieraná sumu: 1 320,71 € poputuje na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a odtiaľ na misijné potreby pátrov v Hondurase.    Viac informácií >>>   

Rachiv UADňa 18. novembra 2010 uplynie rok od príchodu našich sestier do Rachiva na Ukrajine. Pár záberov z uplynulého roku:  >>>

Haiti 2010List s. M. Teresy, vizitátorky na Haiti (Port-au-Prince, 10/2010) >>>

Kontrolný deň 15. 10. 2010Stavba materskej školy v Ružomberku: kontrolný deň 15.10.2010  >>>


HAITI - sestra Anna Ciganpalová v činnostiBoj proti hladu na Haiti - 4.ročník zbierky 

Zbierka organizovaná Vincentskou rodinou na Slovensku pokračuje aj tento rok s cieľom, ktorý je po zemetrasení ešte aktuálnejší: zmierniť ťažké osudy, ktoré obyvateľov ostrovnej krajiny postihli po zemetrasení.   

V tomto ročníku zbierky je možné pomôcť hladujúcim na Haiti už od júla cez darcovské SMS správy, a to až do 31. októbra 2010. Stačí poslať správu v tvare DMS VINCENT na číslo 877 v sieti ktoréhokoľvek mobilného operátora na Slovensku. Cena správy je 1 euro.
Takisto je možné posielať peniaze na účet: číslo účtu 20286026/6500 s názvom: „Boj proti hladu" v Poštovej banke a to priamo prevodmi z účtu prispievateľa, alebo poštovými poukazmi.
Štvrtý ročník zbierky vyvrcholí tak ako každý rok hlavnou kampaňou - predajom medovníčkov v termíne od 15. septembra do 10. októbra 2010.                                                                       Viac o zbierke r. 2010 >>>

Misijné leto v Albánsku...

Misijné leto v Albánsku...Ponúkame niekoľko fotografií z letných aktivít našich sestier v Albánsku.

...koncom leta 2010 sestry navštívili Slovensko, načerpali nové sily a opäť sa 8. septembra 2010 vrátili do Albánska. ... zobrali so sebou časť pomoci (šatstvo, školské pomôcky pre deti), ktorú darovali pre albánsky ľud štedré srdcia ľudí zo Slovenska. ...ďakujeme...

viac >>>

...ako sestry v Ríme oslávili založenie našej Spoločnosti

...oslava...Aj v tomto roku 2010 sme v Ríme oslávili výročie založenia našej Spoločnosti, ktorá bola založená 29. augusta 1942. Tentoraz sme prijali pozvanie našich „otcov" - otca kardinála a otca rektora z Ústavu a 30. augusta sme sa spoločne vybrali na púť do Svätyne „Santa Maria dei Bisognosi" - „Panna Mária tých, čo sú v núdzi". ..

viac >>>

Stretnutie vo Vrícku...Kto je svätý?  Povolanie k svätosti...

V dňoch 1. 8. -   4. 8. 2010 sa na duchovnej obnove vo Vrícku stretli dievčatá vo veku približne od 11 do 14 rokov.  Hlavná téma znela: Kto je svätý? Povolanie k svätosti...   

viac o stretnutí >>>
 archív všetkých stretnutí dievčat vo Vrícku >>>

Naši PRVÁCI (2. 9. 2010)Otvorenie školského roku 2010/2011

Dňa 2. septembra 2010 sme slávnostne otvorili v našej Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku nový školský rok 2010/2011.   Viac >>>

Na rekonštrukcii budovy, ktorá bude od 1. januára 2011 slúžiť ako naša  Materská škola sa usilovne pracuje. Záber z kontrolného dňa 2. 9. 2010. Materská škola pri Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku pre 40 detí by mala po ukončení vyzerať zvonku takto:


...pomoc našim rodičom...Nový dom pre našich rodičov

Začiatkom septembra 2010 sme zriadili v Ružomberku, Jarná 1 nový dom,  ktorý už v týchto chvíľach slúži na poskytovanie starostlivosti starým a chorým rodičom našich sestier  >>>


 Zápis do Knihy živých - pozvánka

Dňa 4. septembra 2010 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   január-február-marec-apríl 2010 >>>

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov...


29. august 2010     - 168. výročie založenia našej Kongregácie

:-)
Bože, ktorý si našu Kongregáciu ustanovil
pre časné dobro a večnú spásu chudobných,
chorých a opustených,
daj nám ducha horlivosti a lásky,
ducha veľkodušnosti a nezištnosti.
Pokorne ťa prosíme o milosť,
aby sme ako Milosrdné sestry
žili podľa tvojej svätej vôle,
aby sme si verne plnili svoje povinnosti,
a tak raz dostali tú odmenu,
ktorú si prisľúbil svojim verným. Amen.

Rehoľné slávnosti

Rehoľné slávnosti - Vrícko 2010Dňa 14. augusta 2010 pri sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Rudolf Baláž, zložili doživotné rehoľné sľuby čistoty chudoby a poslušnosti pre Nebeské kráľovstvo 3 naše sestry:

 • s. M. Adela Hajzušinová
 • s. M. Alexandra Patrnčiaková
 • s. M. Anastázia Brisudová

Dočasné sľuby si v tento deň obnovili tri sestry: s. M. Zdenka, s. M. Zuzana a s. M. Nikola.

Dňa 15. augusta 2010 sme pri sv. omši ďakovali za dar vytrvalosti pri príležitosti jubilejných sľubov našich sestier:

 • 65. ročné jubileum sľubov:
  • s. M. Daniela
  • s. M. Akvilina
  • s. M. Aurea
  • s. M. Pia
 • 60 ročné jubileum sľubov:
  • s. M. Krescencia
  • s. M. Genovéva
  • s. M. Matea
  • s. M. Borgia
  • s. M. Virgínia
 • 25. ročné jubileum sľubov:
  • s. M. Pavla
"Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám."   (1 Jn 4, 16)

Stretnutie pri studni - Kráľovná ESTER

Stretnutie pri studni - Kráľovná EsterAj tento rok sa v dňoch 22. - 25. 7. 2010 konala duchovná obnova pre dievčatá vo veku 15-19 rokov vo Vrícku.  Jej témou bola biblická žena -  kráľovná Ester.

Dievčatá si mali „odniesť" to, že „kráľovná si je vedomá svojej dôstojnosti, uvedomuje si svoje hodnoty, váži si seba a aj dôstojnosť iných. Preberá zodpovednosť za seba, za svoje schopnosti, rozhodnutia a skúsenosti. Kráľovná si verí! Jej krása vyžaruje predovšetkým z našej vnútornej sebaúcty."   

viac >>>

Po stopách sv. Vincenta...Po stopách sv. Vincenta - púť

Svätý Vincent  je patrónom našej Základnej školy v Ružomberku. Vincentínska rodina tento rok oslavuje 350. Výročie  od smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy. Tento jubilejný rok nás inšpiroval, aby sme sa  vydali 3. júla 2010 na požehnanú púť po stopách sv. Vincenta a svätcov, aby sme si tak vyprosili potrebné milosti a požehnanie na naše podujatia a vyprosili milosti aj pre žiakov školy a ich rodičov.

viac >>>

Svätý Vincent - človek s milujúcim srdcom...Svätý Vincent - človek s milujúcim srdcom

16. -19. júla 2010 sa 11 mladých dievčat od severu po juh Slovenska spolu so sr. Luciou a sr. Blažejou rozhodlo vo Vrícku spoznávať život sv. Vincenta - človeka s milujúcim srdcom a inšpirovať sa ním vo svojom živote...

viac >>>

SI NAJ...SI NAJ

11. až 14. júl 2010 patril 7 až 10 ročným deťom. Duchovná obnov a na  hore SINAJ vo Vrícku, ktorou sme budovali hodnoty u malých kresťanov. 

Vstúpili sme  do vzťahu s okolitým svetom, s ľuďmi okolo nás, so sebou samým a s Bohom. Spoločne sme žasli nad krásou stvorenia, silou lásky a priateľstva cez rozprávku, prácu s vykladacím materiálom, rôzne výtvarné techniky, spev, tanec a šport.  

viac >>>

Pomáhame zachraňovať životy...

www.zachranmezivoty.skwww.zachranmezivoty.sk

http://www.zachranmezivoty.sk/

Stretnutie RODINY NEPOŠKVRNENEJ

 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 5. júna 2010 (sobota) v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine - Sever.

Pri slávnostnej svätej omši budeme spoločne ďakovať za 35 rokov vzniku a pôsobenia Rodiny Nepoškvrnenej. Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami...

Program stretnutia:
10.00 hod. - príhovor
10.30 hod. - slávnostná svätá  omša
14.00 hod. - modlitba rozjímavého ruženca
14.45 hod. - pobožnosť so záverečným požehnaním

Vyplni telku - zapni seba 

Vipni telku - zapni seba...Od 24. 5. do 30. 5. 2010 prebiehal na celom Slovensku desiaty ročník kampane „Vypni telku, zapni seba!" Kampaň bola určená pre deti a dospelých na podporu aktívneho prežívania voľného času.

Deťom a mládeži sme v Košiciach-Šaci pripravili zaujímavý celotýždenný program, aby prežili voľný čas aktívne, vypli telku a počítač, a dali prednosť osobným zážitkom. Deti počas týždňa súťažili, hrali sa zábavné hry, športovali, rozprávali sa o rôznych témach, venovali sa výtvarnej a literárnej tvorbe, zúčastňovali sa duchovného programu.   viac >>>


Zápis do Knihy živých - pozvánka

Dňa 22. mája 2010 o 11.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolov tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   október-november-december 2009.


Stretnutie Vincentskej rodiny

Vincentská rodina na Slovensku pozýva na púť Vincentskej rodiny na pútnicke miesto STARÉ HORY v dňoch 15. - 16. mája 2010. Program púte je v letáku:   


Zomrela sestra M. IDA

sestra M. IDA

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru Máriu IDU TICHÚ, ktorú Pán povolal do večného života dňa 21. apríla 2010 z Vrícka vo veku 63 rokov a v 22. roku zasvätenia sa Božej službe a blížnym.

Pohreb spojený so svätou omšou za zomrelú sestru M. Idu bol vo Vrícku dňa 23. apríla 2010 o 14.00 hod. 

nekrológy >>>

DEŇ NARCISOV 2010    - 16. apríl  

16. apríl 2010 - Deň narcisov

...aj v mene Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli a prispejú...

V roku 2009 prijalo Refugium n.o. pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne z verejnej zbierky DEŇ NARCISOV finančnú pomoc 4.100 EUR.


Škola v BANÁNKE - pomoc pre deti v Albánsku...

Škola v BANÁNKE... 

...označená škatuľa od banánov, do ktorej by deti mohli vhadzovať nové príp. používateľné perá, zošity, ceruzy, pravítka, školské dosky, kriedy, výkresy, farebný papier, nožnice, lepidlá a iné potreby pre žiakov v misijnej oblasti v Albánsku...

viac >>>

Svätý je zamilovaný do Boha... 

Farský karneval svätých v Košiciach-Šaci...Nie je tomu tak dávno, čo v Katolíckych novinách bol uverejnený článok s týmto titulkom: "Svätý je zamilovaný do Boha". Zaujal ma hneď na prvý pohľad. Išlo o predstavenie novej knihy o pápežovi Jánovi Pavlovi II. s názvom „Prečo je svätý..." Autor knihy Mons. Slawomir Oder na otázku kto v skutočnosti bol J. Pavol II. povedal: „Človek absolútne zamilovaný do Boha, ktorý budoval svoj život na duchovnom priateľstve s Pánom. Človek, ktorý intenzívne prežíval tento duchovný vzťah, človek mimoriadnej ľudskosti a hĺbky."

Karneval svätých v Košiciach-Šaci  >>>

Haiti 2010

Pohľad na Haiti po januárovom zemetrasení >>>  

Zomrela sestra M. Evellia

sesra M. Evellia Gutmanová

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru Máriu EVELLIU Guttmanovú, ktorú Pán povolal do večného života dňa 9. februára 2010 z Martina vo veku 90 rokov a v 68. roku zasvätenia sa Božej službe a blížnym.

Pohreb spojený so svätou omšou za zomrelú sestru M. Evelliu bude vo Vrícku dňa 13. februára 2010 o 10.30 hod.  (archívna snímka)

nekrológy >>>

Prijatie rehoľného rúcha 

Zuzana Schenková (s. M. Dominika)Dňa 7. februára 2010 vo Vrícku pri svätej omši v kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie prijala sestra M. Ignácia Hriňová, generálna predstavená kandidátku Lenku Schenkovú do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Lenka prijala rehoľné rúcho Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a taktiež nové meno: sestra M. DOMINIKA. ...s. M. Dominika týmto ukončila obdobie postulátu a začína dvojročný noviciát.

viac >>>

sestra M. Benedicta - životné jubileum 

M. Benedicta - životné jubileumZačiatkom tohoto roka 2010 sestry našej Kongregácie ďakovali za požehnaných 80 rokov života našej sestry M. Benedicty Raškovskej.

Takmer 60 rokov z nich prežila vo vernosti svojmu zasväteniu Bohu a v osobnej službe Kongregácii i sestrám osobne, keď 30 rokov zodpovedne a s láskou slúžila najprv ako provinciálna predstavená Slovenskej provincie a potom ako generálna predstavená Kongregácie.

Nech jej dobrý Boh udelí ešte veľa požehnaných dní a v lepšom zdraví...


POMÔŽETE I BEZ PEŇAZÍ!

ZBIERAJ-TONER.SK je ekologicko-charitatívne zameraný projekt, organizovaný firmou OTTO Office SK. Zbieraním prázdnych tlačových kaziet - tonerov, určených na renováciu, zaistíte peniaze pre ústavy telesne a mentálne postihnutých na Slovensku.

Zbieraj - TONER.SK 

Zápis do Knihy živých

Dňa 30. januára 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 30 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   júl - august - september  2009.

Program:

 1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
 2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
 3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie
viac >>>

Duchovná kytica Rodiny Nepoškvrnenej

Duchovná kytica Rodiny Nepoškvrnenej pre Svätého Otca k Vianociam 2009 na vlnách Vatikánskeho rádia >>>


Zápis do Knihy živých

Zápis do Knihy živých...

Dňa 16. januára 2010 o 10.00 hod. sa konal  Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. 

Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 18 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl - máj - jún  2009.

viac >>>

Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006